1. Vispārīgie noteikumi:

1.1. Šis līgums ir saistošs abām pusēm, kas reglamentē pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumus, preču iegādi un maksājumu termiņus, piegādes un preču atgriešanu, pušu atbildības un citus noteikumus, kas attiecas uz pirkšanu un pārdošanu, kas veiktas no SIA “Innocent PRO” (turpmāk tekstā – Pārdevējs).

1.2 Pircējs piekrīt šī līguma noteikumiem, apliecinot to pie pasūtījuma veikšanas interneta veikalā vai pie reģistrācijas interneta veikalā.

1.3 Pārdevējam ir tiesības mainīt līguma noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs par šo tiek informēts izmantojot tiešsaites veikalu vai e-pastā.

2. Pirkšana/Pārdošana:

2.1. Vienošanās par pirkšanu/pārdošanu tiek noslēgta brīdī, kad klients:

2.1.1. Apstiprina pirkumu interneta veikalā (par ko Klients tiek informēts pa e-pastu);

2.1.2. Apstiprina savu pasūtījumu pa telefonu, norādot piegādes adresi, vārdu un uzvārdu un saņemšanas brīdī paraksta kurjera dokumentu (piegādes lapu, elektroniski parakstot terminālī vai kā savādāk – atkarībā no kurjera prasībām);

3. Pircēja tiesības un pienākumi:

3.1. Pircējam ir jāsamaksā par precēm, vadoties pēc apmaksas noteikumiem.

3.2. Pircējs apņemas ievērot šos nosacījumus, kas ir aprakstīti interneta veikalā un Latvijas Republikas tiesību aktos.

3.3. Ja pircējs nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar Pircēju.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi:

4.1. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs nevar sakontaktēties ar Pircēju 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc Pircēja norādītajiem kontaktiem.

4.2. Pārdevējs apņemās ievērot Pircēja tiesības uz datu privātumu, kas ir saistībā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

4.3. Ja Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Pircēja pasūtījumu (piegādāt preci noteiktajā laikā un/vai piegādāt tieši to preci, kuru Pircējs ir pasūtījis, tad Pircējam ir tiesības atgriezt/atteikties no šī pasūtījuma un Pārdevējam ir jāatgriež pircējam nauda 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pircējs jau ir norēķinājies ar Pārdevēju. Izņēmums ir tad, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies savā starpā par citu piegādes laiku vai preces apmaiņu pret citu.

5. Preces atgriešana:

5.1. Klients ir tiesīgs atgriezt preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā ņemot vērā sekojošus noteikumus:

5.1.1. Informējot Pārdevēju par šo lēmumu, iesniedzot Pārdevējam rakstisku iesniegumu;

5.1.2. Nogādājot preci SIA “Innocent PRO” veikalā – Valmieras ielā 43, Rīga, LV-1009;

5.1.3. Nogādājot preci oriģinālajā iepakojumā, nelietotu,  tādā pašā stāvoklī kāda tā tika iegādāta.

5.2. Pārdevēja pienākumos ietilpst, atgriezt Pircējam preces summu 100% apmērā, pārskaitot to 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz Pircēja norādīto bankas kontu (iesniegumā par preces atgriešanu), atskaitot preču piegādes izdevumus, ja tādi ir bijuši. Pārdevējs ir tiesīgs atteikt preču atgriešanu, ja prece ir bojāta un/vai tā ir bijusi lietota vai izmantota nepareizi.

6. Piegādes un apmaksas nosacījumi

6.1. Pasūtījumu piegāde iespējama preci izņemot uz vietas SIA “Innocent PRO” birojā Valmieras ielā 43, Rīga, LV 1009 bez papildu maksas vai par maksu ar kurjeru vai paku bodes/skapju starpniecību visā Latvijā.

6.2. Ja piegāde ir pieteikta un rēķins apmaksāts līdz plkst. 15:00, tad prece tiek piegādāta ar kurjeru nākamās darba dienas laikā. Pasūtījumiem, kas veikti pēc plkst. 15:00, piegāde tiek veikta aiznākamajā darbas dienas laikā.

6.3. Apmaksa par pasūtījumu iespējama skaidrā naudā uz vietas veikalā Valmieras ielā 43, ar bankas pārskaitījumu, samaksājot saņemto priekšapmaksas rēķinu vai veicot kredītkaršu vai automātisku internetbankas maksājumu. Iespējams norēķināties par preci arī ar Apple Pay maksājuma metodi.

6.4. Pircējs preces pavadzīmes oriģinālu saņem kopā ar pasūtītajām precēm.

6.5. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī līguma apstiprināšanas, puses vienojas risināt sarunu ceļā. Ja radošos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks nodoti izskatīšanai Rīgas šķīrējtiesā.

7. Preču abonēšana (regulārais maksājums ar karti)

7.1. Jebkuram klientam ir iespēja iegādāties konkrētās preces no Pārdevēja sortimenta, slēdzot abonēšanas līgumu. Tas nozīmē piesaistīt savus maksājuma kartes datus Klix aplikācijā un izvēlēties kurus produktus un kādā termiņā klients vēlas saņemt. Tas ļauj ietaupīt laiku, jo atkārtoti pasūtījumi nav jāveic - Pārdevējs to veiks jūsu vietā pēc jūsu norādītajiem kritērijiem - prece, daudzums, piegādes biežums.

7.2. Lai noslēgtu abonēšanas līgumu ir jāizvēlas attiecīgās preces no Pārdevēja, jānorāda piegādes biežums (1x nedēļā, 1x mēnesī utt) un jāpiesaista savas maksājumu kartes dati, kā arī jāapstiprina, ka klients ir iepazinies ar abonēšanas līguma noteikumiem.

7.3. Kad abonēšanas līgums tiek noslēgts, Pārdevējs ar Klienta norādītu regularitāti piegādās izvēlētās preces uz norādīto Klienta adresi. Vienu dienu pirms izvēlētā piegādes datuma, Pārdevējs automātiski iekasēs samaksu par klienta izvēlētajām precēm pēc aktuālajām interneta veikalā norādītajām cenām. 

7.4. Abonēšanas līgumam nav termiņa un klients to var pārtraukt jebkurā laikā ielogojoties savā klienta profilā un abonēšnas sadaļā nospiežot pogu "Atcelt abonēšanu". Lai pārtrauktu jau tekošā pasūtījuma piegādi, abonements ir jāatceļ vismaz 7 (septiņas) dienas pirms paredzētā pasūtījuma piegādes dienas. Ja abonements tiks atcelts mazāk kā 7 dienas pirms tekošā pasūtījuma piegādes, pasūtījums tiks izpildīts un samaksa par preci par tekošo pasūtījumu tiks ieturēta, bet šis būs pēdējais pasūtījums konkrētā abonementa ietvaros. Līdz ar pēdējo izpildīto pasūtījumu abonements tiek pārtraukts un Pārdevējs vairs nav tiesīgs ieturēt no klienta samaksu par precēm.

7.5. Ja aktīva abonementa laikā tiek paaugstināta abonētās preces cena, klients par to saņem paziņojumu savā e-pastā vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš. Klientam ir visas tiesības pārtraukt abonementu, ja jaunā preces cena neliekas pieņemama šo noteikumu 7.4. punktā aprakstītajā kārtībā. Ja Klients nepārtrauc abonementu, tad tekošā preču piegāde un iekasētā maksa tiek aprēķināta ņemot vērā jaunās interneta veikala cenas. 

7.6. Uz abonēto preču iegādi attiecas visi tie paši standarta nosacījumi par preču atgriešanu un naudas atmaksu, kas aprakstīti šo noteiku 5. punktā.

8. Garantija

8.1. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un elektroniskās iekārtas netiktu lietotas. SIA Innocent PRO saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, lietota vai nav pilnā komplektācijā. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info@esmilukafiju.lv vai pa tālruni: +371 25439758, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

8.2. Ja preces lietošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Preces servisa apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā. Pirkuma dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā servisa dokumenti tiks atzīti par spēkā neesošiem.

8.3. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).

8.4. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

9. Atsauksmes par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem

9.1. Pēc pasūtījuma saņemšanas katrs klients saņem e-pastu ar lūgumu novērtēt preces un pakalpojuma kvalitāti, lai uzlabotu Es Mīlu Kafiju preču un sniegtā servisa kvalitāti turpmāk. Klientam ir tiesības izvēlēties vai atstāt savu atsauksmi www.esmilukafiju.lv lapā vai tomēr nē. Tā ir brīva klienta izvēle.

9.2. Izvēloties atstāt atsauksmi izmantojot saņemto novērtēšanas anketu e-pastā, klients piekrīt, ka viņa vārds un uzvārds publiski parādīsies www.esmilukafiju.lv mājas lapā zem novērtētā produkta, kā verificēts atsauksmes autors. Ja atsauksmi klients izvēlas neatstāt, tad nekāda informāciju par personu publiski netiek rādīta.

Aktuālākie produkti

Skatīt visus
Ietaupi €4,80
illy Malta kafija Maltā kafija Illy, Vidēji grauzdēta, 250g x 6gab
Akcijas cena€52,20 Standarta cena€57,00
Maltā kafija Illy, Vidēji grauzdēta, 250g x 6gab
Pieejams uzreiz
Ietaupi €4,80
illy Kafijas pupiņas Kafijas pupiņas Illy, Vidēji Grauzdētas, 250g x 6gab
Akcijas cena€52,20 Standarta cena€57,00
Kafijas pupiņas Illy, Vidēji Grauzdētas, 250g x 6gab
Pieejams uzreiz
Es mīlu kafiju Kafijas pupiņas Sweet Caramel kafijas pupiņas, 1 KG
Es mīlu kafiju Kafijas pupiņas Black Cherry kafijas pupiņas, 1kg
Es mīlu kafiju Kafijas pupiņas Dark Chocolate kafijas pupiņas, 1 kg
Es mīlu kafiju Kafijas pupiņas Red Orange kafijas pupiņas, 1kg
Es mīlu kafiju Kafijas pupiņas Milk Chocolate kafijas pupiņas, 1 kg
Akcijas cenaNo €17,56/gab.
Milk Chocolate kafijas pupiņas, 1 kg
Pieejams uzreiz
Izvēlies iespējas
Es mīlu kafiju Kafijas pupiņas Roasted Almond kafijas pupiņas, 1 kg
Akcijas cenaNo €15,96/gab.
Roasted Almond kafijas pupiņas, 1 kg
Pieejams uzreiz
Izvēlies iespējas

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing