Illy zīmols ieguvis starptautisko B Lab apbalvojumu - Es Mīlu Kafiju

Ilgtspējas un sociālās atbildības zīmogs!

Fantastiskas ziņas visiem Illy kafijas un zīmola mīļiem!

Mums ir milzīgs gods paziņot, ka Illy ir pirmā Itāļu kafijas kompānija, kas saņēmusi starptautisko “B Lab” sertifikātu, ievērojot augstākos sociālos un vides aizsardzības standartus!

Tas ir ļoti nozīmīgs sasniegums, kas apliecina mūsu biznesa modeli, kura pamatā ir vērtības radīšana visām tās ieinteresētajām pusēm. Būt B Corp nozīmē labprātīgi izvēlēties kopīgi īstenot globālos vides un sociālos mērķus, kas iet līdzsvarā ar uzņēmējdarbības mērķiem.

No 140 000 uzņēmumiem pasaulē, ka līdz šim pieteikušies B Corp sertifikātam, tikai 3% jeb 3 800 uzņēmumi ir kvalificējušies!

Kas ietilpst B-Corp apbalvojuma vērtēšanas kritērijos?

  • Pārvaldība - zīmola atbildība un pārredzamība.
  • Darbinieki - sākot no taisnīgām un vienlīdzīgām algām un pabalstiem līdz apmācībām, piemērotas darba vides nodrošināšanas un īpašumtiesībām.
  • Kopiena - iepirkumi un loģistika, jaunu darbavietu radīšana, kopienas atbalsts citiem.
  • Vide - energoefektivitāte, atkritumu samazināšana, kā arī videi kaitīgo procesu samazināšana visā ražošanas ķēdē.
  • Klienti - radītā produktu pozitīvā ietekme un pievienotā vērtība klientiem.

Illy ieguldījums labākā nākotnē

Kvalitāte 1. vietā!

Sākot no rūpīgi atlasītām sadarbībām, kas tiek veidotas tikai ar labākajiem Arabica kafijas ražotājiem, zināšanu un pieredzes apmaiņas, ko nodrošina Illy Kafijas universitāte, apmācot audzēt augstas kvalitātes produktus, vienlaikus saudzējot vidi.

Labāko ražotāju apbalvošana

Turpinot ar augstas kvalitātes ražotāju apbalvošanām, maksājot krietni augstāku tirgus cenu no vidējās, tādējādi veicinot nepārtrauktu procesu un kvalitātes uzlabošanu un ražošanas ilgtspējību. 

Uzsvars uz sociālo līdzatbildību

Līdz kafijas audzēšanas kopienu atbalstam, ar mērķi radīt pozitīvu ietekmi uz vidi un sabiedrību kopumā (izglītības, mājokļu, medicīniskās palīdzības nodrošināšana Kostarikā, vietējo mežu atjaunošana un ūdens kvalitātes uzlabošana Kolumbijā, nodrošinot taisnīgu atlīdzību, minoritāšu aizsardzību, drošus darba apstākļus un tml.

Illy zīmola ietekme uz vidi turpinās visā piegādes ķēdē, īpašu uzmanību pievēršot enerģijas iegūšanai no ilgtspējīgiem avotiem, atkritumu apsaimniekošanai videi draudzīgā veidā un ūdens vienlaicīgai izmantošanai gan kafijas plantācijās, gan pārstrādes rūpnīcās.

Zīmola resursu izmantošana nozīmē taisnīgu atlīdzību, minoritāšu aizsardzību, drošu darba apstākļu veicināšanu un vienlīdzīgu iespēju garantēšanu.

Illy - zīmols, kas investē labākā nākotnē

B Corp sertifikāta iegūšana ir vēl viens pagrieziena punkts ceļā uz ilgtspējīgu nākotni, tādēļ mums ir neizsakāms lepnums, ka varam pārstāvēt šo zīmolu arī Latvijā, veicinot šo augsto standartu integrāciju visās jomās!

Šī atzinība patiesi ir iedrošinājums visiem tiem, kas tic, ka mūsu spēkos ir iespēja mainīt šī brīža situāciju pasaulē, lai veidotu labāku nākotni mums visiem!

Atsauce: illy.com/BCorp


Papildus raksti, kas Tev varētu interesēt:

- Anna Panna par "less waste"!
- Dienas Bizness: Kādu kafijas automātu izvēlēties?

- Kā izvēlēties piemērotāko kafiju?
- Cik ilgi kafija ir svaiga?
- Kas ir laba kafija un kas to padara labu?
- 7 idejas dāvanām, ko novērtēs ikviens kafijas mīlis!

Featured products

Universita del Cafe

Esam lepni pārstāvēt vienīgo akreditēto kafijas universitāti Baltijā - Universita del Cafe.