Illy ilgtspējas ceļš: attiecības ar vidi un cilvēku

Es mīlu kafiju sadarbības partneris jau daudzus gadus ir pazīstamais kafijas ražotājs Illy. Ne bez iemesla šis ir dominējošais kafijas zīmols mūsu veikalu plauktos: kafijas kvalitāte, garša un vienmēr uzticamais sniegums apbur mūs un mūsu klientus. Taču ne mazāk svarīga ir šī uzņēmuma reputācija un ilgtspējīgas, godīgas kafijas industrijas vērtības. Ar šo rakstu uzsāksim četru rakstu sēriju, lai iepazīstinātu Illy - mūsu skatījumā izcilu kafijas ražotāju. 

Iepazīsimies!

Illy ir ģimenes uzņēmums, kas nosaukts par godu dzimtas uzvārdam. Tas tika dibināts Triestē, Itālijā, tālajā 1933. gadā (un pavisam drīz svinēs savu simtgadi). Uzņēmums joprojām ir ģimenes rokās, un šobrīd tajā saimnieko Andrea Illy. Misija ir sniegt pasaulei izcilu kafiju un kafijas dzeršanas prieku, vienlaikus ievērojot ilgtspējīgas un ētiskas uzņēmējdarbības principus, tāpēc illy ir daudz strādājis pie tā, lai atrastu labākās audzēšanas plantācijas un padarītu kafijas audzēšanas procesus dabai un cilvēkiem draudzīgākus.

Itālijas grauzdētavā nonāk kafijas pupiņas no dažādām pasaules valstīm, lai radītu iecienītos Illy kafijas pupiņu maisījumus. Illy var lepoties ar to, ka savos maisījumos izmanto 100% arabica kafijas pupiņas - tās ir ekskluzīvas, jo šo pupiņu audzēšanas un novākšanas apstākļi ir sarežģītāki, bet kafijas garša - maigāka. Piemēram, populārais klasiskais maisījums apvieno deviņus dažādus arabica kafijas pupiņu veidus, lai panāktu nemainīgi izcilo garšu katrā kafijas krūzītē. 

Tomēr kafijas grauzdēšana nebūt nav vienīgā uzņēmuma nodarbošanās - illy veic daudz dažādus sociālos projektus, lai sniegtu ieguldījumu kafijas audzēšanas valstu attīstībā. Daži piemēri ir skolu izveide un uzlabošana Nikaragvā, mežu atjaunošana Kolumbijā un dabas daudzveidības saglabāšana Brazīlijā. Par šiem un citiem projektiem illy saņēmuši arī dažādus starptautiski atzītus sertifikātus. Piemēram, illy ir pirmais itāļu kafijas ražotājs, kas saņēmis B corp sertifikātu.

 

Illy ceļš uz ilgtspēju - kafijas tasīte

Samazināt ietekmi uz vidi

Kafijas industrija nespētu pastāvēt bez rūpēm par dabu un ekosistēmu. Tāpēc kafijas ražotājiem jāvērš uzmanība ne tikai uz labākās kafijas iegūšanu, bet arī pupiņu augšanas apstākļiem, lai nekaitētu videi un iesaistītajiem cilvēkiem. Illy apzinās savu pienākumu pret dabu un kafijas pupiņu audzēšanas valstīm, tāpēc dara visu iespējamo, lai veidotu cieņpilnas attiecības ar kafijas audzētavu saimniekiem un darbiniekiem, un sniegtu ieguldījumu šo valstu attīstībā. 

Savā ilgtspējas programmā illy seko līdzi dažādiem principiem, kas attiecas uz vidi, nodarbinātību un pašu produktu.

  • Ietekme uz vidi.  Apstrādājot kafijas pupiņas, tiek patērēts liels ūdens daudzums, tāpēc tiek sekots līdzi tam, lai ūdens patēriņš nav izšķērdīgs un kāda ir ūdens kvalitāte. Tāpat tiek kontrolēta notekūdeņu un citu atkritumu droša apsaimniekošana. Arī inovatīvās lauksaimniecības tehnoloģijas ļauj būt saudzīgākiem pret dabu - gan samazinot izmešu daudzumu, gan nepieciešamo enerģijas un resursu daudzumu. Kā atsevišķs tomēr ne mazāk svarīgs punkts jāmin arī dabas daudzveidības saglabāšana - illy uzrauga, lai kafijas plantācijas nepārņemtu citas ekosistēmas un neiznīcinātu augu, dzīvnieku vai insektu sugas.
  • Nodarbinātība. Ilgtspējīga biznesa modelī liela loma ir darba apstākļiem un rūpēm par darbinieku drošību. Illy daudz strādā pie darbinieku labklājības un nodrošina godīgu samaksu, kā arī prasmju uzlabošanu - gan produkta ražošanas procesa optimizēšanai, gan pašu darbinieku drošībai.
  • Produkta kvalitāte. Darbinieku un patērētāju drošības labad tiek pievērsta liela uzmanību tam, lai produkts būtu izsekojams un pārraugāms visos posmos. Tiek kontrolēta lauksaimniecības tehnikas un prakses atbilstība standartiem, darba procesa atbilstība higiēnas prasībām, kā arī produkta kopējā kvalitāte. 

Illy apzinās, ka mums ir tikai viena pasaule, kura mums kopīgiem spēkiem jāpasargā, un sniedz savu artavu, apņemoties panākt klimatneitralitāti līdz 2033.gadam. 

 

Illy ceļš uz ilgtspēju - kafijas pupiņas

Attiecības ar kafijas audzētājiem

Kafijas dzīves ceļš sākas plantācijās, kur kafijas pupiņas audzē un aprūpē dažāda mēroga saimniecības. Illy nopietni uztver savas attiecības ar kafijas audzētājiem - uzņēmums atlasa un sadarbojas ar salīdzinoši nelielām saimniecībām, un daudz tiek strādāts pie tā, lai nodibinātās attiecības būtu ilgstošas (vidēji tie ir 10 gadi), patīkamas un izdevīgas abām pusēm. Illy novērtē un godīgi kompensē kafijas audzētājus, jo uzskata, ka ilgstošas sadarbības pamatā ir cieņpilnas attiecības. Darbinieki tiek nodrošināti ar apmācībām, un informēti par jaunākajām, saudzīgākajām zemkopības metodēm, kas ļauj samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Savukārt lai pateiktos kafijas audzētājiem par viņu darbu, illy veic ikgadējas apbalvošanas ceremonijas.

Illy var lepoties ar to, ka ir veikti lieli ieguldījumi, lai kafijas audzēšanas, apstrādes, transportēšanas un grauzdēšanas process būtu pēc iespējas dabai draudzīgāks, rūpējoties arī par kafijas dzīves ciklā iesaistītajiem cilvēkiem. Illy darbības pamatā ir kafija un cilvēks, tāpēc lielākās rūpes tiek veltītas šo vērtību kopšanai un attīstībai. Turpmākajos rakstos varēsi lasīt par illy veiktajiem projektiem, iegūto starptautisko atzinību un ilgtspēju visā produkta dzīves ciklā.

Universita del Cafe

Esam lepni pārstāvēt vienīgo akreditēto kafijas universitāti Baltijā - Universita del Cafe.