Illy kafija un ilgtspējas ceļš

Itāļu kafija - tas ir kvalitātes zīmogs, ko uzliek gadsimtiem senās kafijas grauzdēšanas un baudīšanas tradīcijas. Bet nevaram aizmirst par kafijas ceļa sākumposmu. Etiopija, Kolumbija, Nikaragva, Brazīlija - šīs un vēl citas ir kafijas pupiņu izcelsmes valstis, un tieši tām mums ir jāpateicas par iespēju ikdienā baudīt kofeīna bagāto dzērienu. Diemžēl šo valstu devums pasaulei mēdz paslīdēt garām, neskatoties uz to, ka tieši tur kafijas stādi tiek apčubināti no pirmās dzīves dienas, un kafijas audzēšana nereti ir paaudžu paaudzēs izkopta prasme. Lai turētu rūpi par galvenajiem kafijas pupiņu pavēlniekiem, mūsu iecienītais ražotājs illy savas uzņēmējdarbības ietvaros veic dažādus projektus un ieguldījumus šo valstu attīstībā.

Tieši kafija ir viens no populārākajiem dzērieniem pasaulē, un ir tikai likumsakarīgi, ka lielais pieprasījums nozīmē arī lielu zemes resursu patēriņu. Šī iemesla dēļ kafijas ražotājiem, tostarp illy, ir jābūt atbildīgiem un saudzīgiem savā ražošanas praksē. Tā kā kafijas pupiņas galvenokārt tiek iegūtas no attīstības valstīm, lielie kafijas ražotāji ir izstrādājuši dažādas ilgtspējas programmas, lai pasargātu šo valstu ekosistēmas un mazinātu industrijas radīto negatīvo ietekmi. Minētās programmas iekļauj, piemēram, vides atveseļošanas un aizsardzības projektus, saudzīgāku tehnoloģiju izmantošanu zemkopībā un kafijas audzētāju prasmju un zināšanu uzlabošanau.

Atbalsts skolām un izglītībai Nikaragvā

Viens no illy projektiem ir veicināt izglītības kvalitāti un pieejamību Nikaragvā. Tā kā kafija galvenokārt tiek audzēta attālos lauku reģionos, izglītības iespējas tajos mēdz būt ierobežotas. Šī iecere tiek īstenota būvējot jaunas un uzlabojot esošās skolas Nikaragvas lauku reģionos. Apmācot skolotājus un izglītojot sabiedrību, illy cer sniegt ieguldījumu arī valsts kopējā ekonomiskajā izaugsmē.

Mežu stādīšana Kolumbijā

Mežu stādīšana Kolumbijā

Kā jebkura lielā industrija, arī kafijas kultivēšana prasa daudz zemes resursu, kā dēļ vietējā ekosistēma un dabas daudzveidība var tikt negatīvi ietekmēta. Kopš 2013. gada illy veic veģetācijas un zemes slāņu atjaunošanas darbus (kas radušies arī citu uzņēmumu darbības rezultātā), lai reģiona ekosistēma tiktu atjaunota. 

Dabas daudzveidības saglabāšana Brazīlijā

Vēl viens vērtīgs projekts tiek īstenots Brazīlijā - illy ir izveidojis stādu audzētavu, kurā tiek aprūpēti vairāk nekā 100 vietējo augu sugu, lai vēlāk tie varētu tikt pārstādīti atpakaļ ierastajā vidē. Šāda sugu saglabāšanas un atveseļošanas metode varētu atjaunot veģetācijas daudzveidību šajā reģionā, savukārt ierasto augu klātbūtne palīdzētu atgriezties arī citiem ekosistēmas pārstāvjiem – putniem, kukaiņiem un dzīvniekiem. Papildus tiek veikti izglītojoši pasākumi, kas ļauj arī sabiedrībai uzzināt vairāk par dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmīgumu.

Atbalsts zinātniskajiem pētījumiem

Lai uzlabotu produktu kvalitāti un pielietotās tehnoloģijas, illy izstrādā ne mazums zinātnisko pētījumu. Šādu pētījumu veikšana ļauj rast modernākus risinājumus iepriekš zināmām lauksaimniecības metodēm, kas savukārt palīdz optimizēt resursus, uzlabot produkta kvalitāti un īpašības. Liela daļa pētījumu tiek veikti ar mērķi atrast un izmantot pārstrādājamus, atkārtoti lietojamus un dabai draudzīgākus materiālus saviem produktiem, tai skaitā kafijas aparātiem, kafijas kapsulām un transporta iepakojumam. 

Ūdens patēriņa samazināšana

Dzeramā ūdens resursi pasaulē ir ierobežoti, tāpēc katrs ūdens litrs ir nenovērtējama bagātība. Īpaši to izjūt daudzas Āfrikas un Dienvidamerikas valstis, tāpēc, lai palīdzētu samazināt ūdens patēriņu, illy kafijas audzēšanas saimniecībās ir izdevies uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas sistēmas, kas palīdz arī samazināt kafijas apstrādē izmantoto ūdeni pat par 35%. 

Illy ilgtspējas ceļš: Sociālā atbildība (2.daļa)

Kafijas audzēšanas skolas Kolumbijā

Unikāls projekts ir kafijas skolu tīkls Kolumbijā - katras projektā iesaistītās mācību iestādes pārziņā ir kafijas plantācija, kurā studenti iemācās praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas, lai audzētu kafiju un pārvaldītu savu saimniecību. Katrs projekta dalībnieks mācību laikā saņem arī vairākus simtus kafijas stādu, kas dod iespēju absolventiem veidot savas kafijas saimniecības un turpināt kafijas kultivēšanas tradīcijas savā valstī. Šādas profesionālās mācību iespējas ļauj samazināt izglītību pametušo jauniešu skaitu, jo ļauj apvienot mācības un darbu, kas vainagojas ar jaunu kafijas plantāciju izveidošanu pēc skolas pabeigšanas. 

Lai gan varētu šķist, ka mūsdienās nav nekā vienkāršāka par kafijas pagatavošanu, šo ikdienas prieku nevajadzētu uzskatīt par pašsaprotamu, jo ceļš līdz krūzītei nav bijis vienkāršs. Illy ir viens no uzņēmumiem, kas cenšas veikt savu uzņēmējdarbību apzinātāk un atbildīgāk, lai kafijas dzeršanas kultūra nenodarītu pāri videi, kā arī izmanto iespēju veidot ciešākas saites ar kafijas plantāciju darbiniekiem, viņu ģimenēm un kopienām.

Pirmo bloga rakstu "Illy ilgtspējas ceļš: attiecības ar vidi un cilvēku" lasi šeit.

Featured products

Universita del Cafe

Esam lepni pārstāvēt vienīgo akreditēto kafijas universitāti Baltijā - Universita del Cafe.